Kategória: <span>Psoriáza</span>

Stretnutie IFPA a 3. celosvetový kongres o psoriáze, Stockholm (2012)

Dňa 1. júla som sa vo švédskom hlavnom meste Stockholme zúčastnil stretnutia zástupcov členských krajín, združených v celosvetovej organizácii s názvom Medzinárodná federácia psoriatických organizacií (IFPA). Toto stretnutie bezprostredne nadväzovalo na 3. Celosvetový kongres o psoriáze. Zaujímavosťou je, že tento kongres ako jediný organizuje pacientská organizácia. Tohto roku sa kongresu zúčastnilo 1100 lekárov zo 67 krajín sveta. V priebehu troch dní od 7:30 do 18:00 hod. prebiehali prednášky lekárov a prezentácie farmaceutických a kozmetických firiem v niekoľkých sálach súčasne. Celý kongres sa konal v novo postavenom Kongresovom centre, z ktorého bolo možné vidieť cez morský kanál Stockholmská radnicu.

 

Niekoľko postrehov z konferencie:

Nárast nových výskytov psoriázy celkovo je väčší v civilizovanejších oblastiach, tzn. lupienka sa častejšie objavuje v Európe, Amerike a Austrálii než v Ázii alebo v Afrike. Bolo objavené, že za výskyt psoriázy alebo psoriatickej artritídy môže 25 genetických dispozícií. Stále sa skúma, ako moc sa jedná o auto-imúnne onemocnenie, alebo niektoré práce poukazovali na vplyv streptokokov.

Zaujímavá bola štúdia vplyvu alkoholu na priebeh onemocnenia: alkohol má väčší vplyv na ženy ako mužov, pivo je horšie než víno alebo jemné likéry. Pokiaľ si dá niekto 2 drinky za týždeň, riziko liečby sa zvyšuje (zhoršuje) 20x, ale už 3 drinky zvyšujú riziko až 70x !!! Pričom za 1 drink považujeme 5cl tvrdého alkoholu.

Vyvíja sa biologická liečba smerom k malým molekulám s lepšími účinkami na psoriázu. A je predpoklad, že v r. 2016 by sa mohli objaviť prvé generika biologických liekov, čím by sa biologická liečba zase významne zlacnila – bola dostupnejšia pre pacientov.

Priebeh stretnutí členov IFPA prebieha obdobne, ako naše stretnutie SPAE. Na úvod prezident predniesol správu o činnosti, pokladník finančnú správu, a následne nato prednášajú správy zástupcovia členských organizácií. Väčšina zástupcov potvrdila tieto fakty: úbytok členov, ťažko sa zháňajú financie od sponzorov, a ako som aj ja spozoroval, asi 70 % zemí má porovnateľné ťažkosti s peniazmi, ako máme my v SPAE.

 

Hlavný program stretnutia členov IFPA mal tieto dva body:

 

1) navrhnúť Organizácii spojených národov (OSN), aby bola psoriáza uznaná za závažné onemocnenie

Požadujeme, aby sa OSN a tým aj vlády jednotlivých krajín zaviazali podporovať, chrániť a zaisťovať plnohodnotné a spravodlivé využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkých osôb so zdravotným postihnutí (psoriázou) a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

K tomuto bodu sme v skupinách (rozdelili sme sa podľa svetadielov, pretože niektoré časti sveta majú iné podmienky) hľadali odpovede na tieto 4 otázky:

• Je psoriáza u strednej až ťažkej forme postihnutia problémom telesných funkcií človeka alebo ide o zmenu telesnej štruktúry (zmeny na kostiach, pokožke, slizniciach, atď.)?

• Akým spôsobom psoriáza obmedzuje telesné aktivity?

• Ako psoriáza obmedzuje účasť alebo zapojenie sa do všetkých oblastí života?

• Má IFPA pokračovať v presadzovaní témy „Lupienka je zdravotné postihnutie“ v OSN?

Po dlhšej diskusii sme sa zhodli, že naše návrhy, ktoré vznikli z týchto diskusií, budú zlúčené a predstavenstvo IFPA ich predá výboru OSN.

 

2)  príprava na Svetový deň psoriázy

Tohtoročný Svetový deň psoriázy (2012) je na tému:

Psoriáza je celosvetový zdravotný problém

Ďalšie heslá kampane sú:

„Viac než 125 miliónov ľudí na celom svete trpí psoriázou“

„Psoriáza môže postihnúť kohokoľvek a kdekoľvek na tele“

„Psoriáza nepozná hranice“

„Psoriáza je nenákazlivá, neprenosná a neinfekčná“

 

Ako každý rok sme sa dohadovali, či je potrebné na lokálnej i národnej úrovni osloviť politikov, lekárov, aby nám pomohli v osvetovej činnosti – oblastné i celoplošné noviny, rozhlas aj televíziu. Vymieňali sme si námety a skúsenosti, čo sa komu osvedčilo.

 

Záverom môžem skonštatovať, že tohtoročné stretnutie členov IFPA bolo prínosom pre každého účastníka. Všetci sme si doniesli domov veľké množstvo podnetov pre ďalšiu prácu v našich pacientskych organizáciach.

 

__________________

Autor:    Josef Pohůnek

Preklad: Michal Buljak

 

Poradenské centrum pre psoriatikov

Cieľom projektu je vznik poradenskeho centra pre prácu s mládežou a rodinami s deťmi -zvýšenie integrácie psoriatikov a ľudí s chronickými kožnými chorobami do spoločnosti a tým aj zvýšenie ich kvality života formou vzájomnej podpory na spoločných stretnutiach, kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Stručná charakteristika projektu:

Pre uľahčenie integrácie chronicky chorých do spoločnosti je zásadné posilňovať u postihnutých ich sebavedomie a sebaúctu. Pri ich budovaní, resp. posilňovaní je nevyhnutnou podpora spoločnosti. Avšak podpora nepríde sama, treba sa kontaktovať s osobami, ktoré nám môžu pomôcť. Jednou z ciest je asociácia pacientov, podporné skupiny, rodina, osoby s podobným problémom. S podporou týchto ľudí ľahšie prekonávame strach z choroby alebo smútok, ak sa choroba nezlepšuje, stres z neustáleho skúšania novej liečby, ale aj sa máme s kým podeliť o radosť, keď liečba začína prinášať výsledky.

Tieto aktivity, využívajúce tzv. podporné mechanizmy chceme realizovať v našich podmienkach formou poradenskeho centra s cieleným edukačným programov v Martine na Kollárovej ulici – hlavne pre deti a rodiny postihnutých.

Konkrétne formy, kde budeme uskutočňovať podporné aktivity uvádzame v I. oblasti realizácie. V  oblasti II. sa projekt zameriava na vytipovanie najpálčivejších sociologických problémov osôb s chronickými dermatózami formou realizácie Dňa kože –dotykov v máji 2009 pre verejnosť . Je zameraná na mediálne pôsobenie na spoločnosť ako celok v jej prístupe k osobám s chronickými dermatózami.

Portáš – československé stretnutie

Milí priatelia a priaznivci medzinárodného stretnutia! Na sobotu 10.6.2023 je naplánované slnečné prekrásne počasie, …

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny (2023)

Príďte so svojimi deťmi na Otváranie letnej kúpeľnej sezóny, ktoré sa zaháji dňa 28.5.2023 (nedeľa), kde sa vaše …

Jarný deň otvorených dní v Kúpeľoch Červený Kláštor (2023)

OZ Bodkáčik odporúča našim členom aj sympatizantom prvú jarnú akciu -> Jarný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH …