Kategória: <span>Uskutočnené aktivity</span>

Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

V dňoch 21.9 – 22.9. 2012 sa v priestoroch Kongresového Hotela DIXON v Banskej Bystrici konala 3. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Konferencia sa niesla v duchu mnohých oblastí, ktoré súčasné ošetrovateľstvo v dermatovenerológii posúvajú dopredu. Okrem sestier pracujúcich v odbore prispeli do programu aj kolegyne a kolegovia z príbuzných odborov, z iných zdravotníckych inštitúcií a tiež pedagógovia pôsobiaci na fakulte SZU v Banskej Bystrici.

Jednotlivé prednášky boli radené do blokov, v ktorých sa prednášajúce venovali problematike:

➢ Nových legislatívnych predpisov v ošetrovateľstve, vrátane sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek,

➢ Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s nádorovým ochorením kože,

➢ Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s atopickou dermatitídou,

➢ Využitím podtlakovej terapie na liečbu vredov predkolenia v dermatológii,

➢ Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ľahkými a ťažkými dermatózami,

➢ Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s bulóznym ochorením,

➢ Informačným prehľadom o práci sestry a laborantky v alergologickej a v mykologickej ambulancii.

 

Podujatie svojou prítomnosťou poctili aj významní hostia Mgr. Jaroslav Straka hlavný odborník pre ošetrovateľstvo a člen rady SK SaPA, Mgr. Daniela Jarabová viceprezidentka SK SaPA, za odbornú sekciu sestier pracujúcich v dermatovenerológii jej predsedníčka

Mgr. Zuzana Kalabová, odborná referentka pre zdravotníctvo a sestra Banskobystrického kraja PhDr. Anna Macková, vedúca regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania v Banskobystrickom kraji Mgr. Iveta Drahoňová.

Ďalej sa na tejto udalosti zúčastnili hostia Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, Csc., dekan fakulty SZU v Banskej Bystrici, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. primár kliniky dermatológie FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici, PhDr. Monika Trnovcová – námestníčka pre ošetrovateľstvo vo FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici.

Na konferencii v prvom dni rokovalo 86 sestier a na druhom rokovacom dni 78 sestier zastúpené zo všetkých miest Slovenska. V priebehu oboch rokovacích dní odznelo v jednotlivých blokoch 27 prednášok, ktoré mali veľmi vysokú profesionálnu úroveň. Svojim obsahom významne prispeli k odbornému vzdelávaniu a rastu zúčastnených sestier.

V prvom tzv. „právnickom bloku „ odzneli prednášky týkajúce sa nových legislatívnych predpisov v ošetrovateľstve, vrátane sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Odprezentovaná bola aj informatívna prednáška o činnosti odbornej sekcie a veľmi pútavá bola prednáška na oživenie od Prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, Csc., ktorý nám názorne predniesol, že trochu špiny u detí je viac na osoh ako na škodu.

Druhý blok odborných prednášok sa venoval dnes veľmi aktuálnej téme a čoraz častejšie sa vyskytujúcej diagnóze malígnemu melanómu. Okrem odborných vstupov od lekárov odzneli aj prednášky týkajúce sa ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s nádorovým ochorením kože. Najväčším oživením tohto bloku bola prednáška z odboru neurochirurgie, ktorú nonšalantne a s jemným nádychom humoru aj napriek závažnosti operačného postupu metastáz malígneho melanómu v mozgu predniesla Bc. Monika Mažáryová z neurochirurgickej kliniky FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici.

Poobedie sa začalo tretím odborným blokom prednášok, ktorý bol plný informácií v oblasti nových trendov v liečbe vredov predkolenia, či už aplikáciou vlhkej liečby rán, alebo najnovším postupom podtlakovej terapie chronických rán. Veľmi prínosné boli prednášky zamerané na edukáciu pacientov v oblasti ošetrovania vredov predkolenia.

Ďalšia časť bola venovaná ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ľahkými as ťažkými dermatózami, využitím biologickej liečby u pacientov so psoriázou.

Druhý pracovný deň sa začal štvrtým odborným blokom prednášok, ktorý bol plný vzácnych informácií z oblasti venovanej problematike ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s bulóznym ochorením, v ktorých sestry prezentovali nové metódy lokálnej liečby, ale i nové postupy celkovej liečby pri bulóznom ochorení.

Cenné bolo vystúpenie pani Cetkovskej zo združenia Bodkáčik, ktorá nám priblížila, ako ťažko sa žije pacientom s lupienkou a upozornila nás na drobnosti, ktoré sú pre nás zdravých úplnou samozrejmosťou a pre pacientov veľkou záťažou. Vysvetlila nám, aký má dopad kožné ochorenie na pacienta, ako je mnohokrát demotivovaný a nevie sa začleniť do spoločnosti, len z dôvodu svojej diagnózy.

Požiadala nás, aby sme si pri práci všímali aj drobnosti, ktoré sú pre chorého / pacienta veľmi dôležité. Ďalej nám poskytla pomocné rady, na čo všetko majú pacienti s týmto ochorením nárok a kam sa môžu pacienti obrátiť o radu.

V poslednom štvrtom bloku odzneli prednášky venované práci sestier v ambulantnej sfére, kde mnohokrát pracujú aj laborantky. Veľmi poučné boli posledné tri prednášky, ktoré mali pekne vypracovaný informačný prehľad o práci sestry a laborantky v alergologickej a v mykologickej ambulancii.

Po každom bloku odborných prednášok sa rozprúdila plodná diskusia, v ktorých si sestry navzájom vymieňali svoje odborné skúsenosti, poznatky a rady. Novonadobudnuté vedomosti a ošetrovateľské postupy budú môcť mnohé z nás zúročiť na svojich pracoviskách. Veľkým prínosom bola aj prítomnosť bývalej pani primárky MUDr. Jarmily Rybárovej, z FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici, ktorá fundovane odpovedala na otázky diskutujúcich v oblasti medikamentóznej terapie a dopĺňala sesterské poznatky lekárskymi pri jednotlivých diagnózach, počas oboch rokovacích dní.

Bohatý program, príjemná atmosféra a pekné prostredie – toto všetko bolo zavŕšené príjemnou večerou, pri ktorej nám v komornom prostredí hotela Dixon hrala hudobná skupina Hit Band z Banskej Bystrice.

Na záver mi dovoľte všetkým aktívnym účastníkom poďakovať za ich odborné príspevky, ktoré odprezentovali na konferencii a všetkým, ktorí sa s nami stretli na odbornom podujatí v peknom prostredí v meste pod Urpínom.

Teším sa na Vás na IV. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v dermatovenerológii, ktorá sa bude konať takto o rok v Prešove.

 

Mgr. Zuzana Kalabová

Predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

 

BEH –„BEZ PSORIÁZY“

KEDY: 27. 10. 2011 o 14 hod.

KDE: v MARTINE – NÁMESTIE PRED DIVADLOM

Na programe okrem symbolického behu so záťažou, ktorý vyjadruje, že psoriáza je celoživotná záťaž –handicap nielen pre samotného jedinca, ale aj jeho rodinu boli aj prednášky určené predovšetkým verejnosti a všetkým, ktorí sa chcú o problematike dozvedieť viac. Každý záujemca mal možnosť získať užitočné informácie o prevencii najrozšírenejších kožných chorôb a nových spôsoboch liečby psoriázy. Pre návštevníkov od 14:00 – do 17:00 priebežne fungovala bezplatná lekárska poradňa, prednáškové bloky s dermatovenerologickou lekárkou MUDr. Karolínou Martináskovou, telefonická poradenská linka 043/38 10 137 a web poradňa www.bezpsoriazy.sk. Posledný týždeň bol medzinárodnou organizáciou IFPA vyhlásený za týždeň NATIONAL PSORIASIS – „Týždeň uvedomenia“

– záťaž si na štart priniesol každý podľa vlastného uváženia /2-5 kg/. Môže sa bežať s batohom na chrbte, živou záťažou – žena, dieťa na rukách. Beh prišli podporiť aj medici, mladí psoriatici a záujemcovia z verejnosti

Sprievodné programy : 16h -zacvičme si spolu Zumbu /PKA/

Kreslenie detí–výstavka prác detí “Fauly ľudského tela“

na stanovišti č.1, dostali účastníci symbolickú červenú bodku ako symbol sympatizantov

 

Štart – trasa : symbolický 1 km

  • z námestia od Turčianskej knižnici – okruh námestím – pešou zónou, cieľ Milénium

 

Stres a jeho vplyv na organizmus (1. časť)

V dnešnej hektickej dobe, keď sa každý z nás ponáhľa (do práce, za rodinou, na nákupy,…) či pôsobia na nás …

Duševný dopad ochorenia atopická dermatitída

Atopický ekzém ovláda každodenný život pacienta a jeho celkovú pohodu. Mať dieťa s atopickým ekzémom je pre rodičov …

11 otázok a odpovedí o biologických liekoch

Predpísali vám biologické lieky? V tomto článku sa dozviete, čo sú to biologické a biologicky podobné lieky, na …