Diagnózy

Pozývame Vás na deň otvorených dverí (2014)

Pred psoriázou nezatvárame dvere.

Príďte sa o tom presvedčiť aj Vy, ak je psoriáza súčasťou Vášho života , či už ste pacient, alebo príbuzný

niekoho, koho psoriáza trápi.

V centrách biologickej liečby sa počas Dňa otvorených dverí môžu všetci záujemcovia dozvedieť viac o ochorení, jeho liečbe, alebo sa priamo poradiť s lekárom.

Vyšetrenia a konzultácie sú bezplatné, nepotrebujete ani výmenný lístok od všeobecného lekára.

Poraďte sa s odborníkmi o najnovších trendoch modernej biologickej liečbe psoriázy.

Deň otvorených dverí sa uskutoční v čase od 8:00 do 16:00

v nasledovných centrách biologickej liečby:

FNsP Bratislava, Nemocnica Staré Mesto

Dermatovenerologická klinika, Mickiewiczova 13

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Univerzitná nemocnica Bratislava

Kožná klinika UNB a SZU, Ružinovská 6

MUDr. Mária Žilinková

Fakultná nemocnica Martin

Dermatovenerologická klinika, Kollárova 2

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Dermatovenerologická klinika, Nám. L. Svobodu 1

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

FN L. Pasteura Košice

Dermatovenerologická klinika, Trieda SNP 1

MUDr. Tomáš Kampe

FNsP J. A. Reimana Prešov

Oddelenie dermatovenerológie, J. Hollého 14

MUDr. Klára Martinásková, PhD.

Fakultná nemocnica Nitra

Dermatovenerologické oddelenie, Špitálska 6

MUDr. Katarína Zaujecová

ĎALŠIE INFORMÁCIE O OCHORENÍ:

www.sdvs.sk – Slovenská dermatovenerologická spoločnosť SLS

www.bodkacik.sk – OZ Bodkáčik pre pacientov s chorobami kože

www.derma.sk – Informácie o psoriáze a Dni otvorených dverí

Edukačné bloky na tému „Napreduj s nami“

Už na začiatku tohto roka sme si pre vás pripravili edukačné aktivity zamerané na zlepšenie digitálno-komunikačných …

Postup pri poukázaní 2% z dane z príjmu (2024)

Pri poukázaní darcovstva 2% zo zaplatenej dane je nutné z pohľadu zamestnanca dodržať tieto termíny: ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ …

Rýchlorozkladateľné stany nám pomôžu pri našich aktivitách

Ako isto viete, už dlhšie sa snažíme byť aktívni na sociálnych sieťach, organizujeme edukačné aj spoločenské …