Diagnózy

Svetový deň psoriázy 2016

CELOSVETOVÁ KAMPAŇ  –   Svetový deň psoriázy 2016  

Prelomenie bariér pre ľudí so psoriázou 

Cieľ tejto celosvetovej akcie:

Každý deň ľudia so psoriázou čelia obrovskej bariére v spoločnosti, a to aj v systéme zdravotnej starostlivosti, v práci, v škole a v sociálnych vzťahoch. To vedie k premárneným príležitostiam  v živote, ktoré by mohli byť využité efektívnejším spôsobom. Po rozsiahlych intervenciách a úsilí IFPA vytvorila Rezolúciu WHO o psoriáze a Globálnu správu o psoriáze, čím sa zviditeľnila v širšom okruhu vážnych ochorení vo svetovom fóre. Tieto dva dokumenty obsahujú odporúčania potrebné pre podniknutie krokov a prekonanie prekážok u pacientov s kožným ochorením! Pridajte sa saj VY k nám pri príležitosti Svetového dňa psoriázy – 29. októbra 2016.

Hlavné body programu:

  • Boj so stereotypmi spoločnosti, stigmatizáciou a diskrimináciou
  • Zvyšovanie povedomia, porozumenia a nádeje
  • Získanie prístupu k správnej diagnóze, liečbe a zlepšeniu kvality života

Podporné aktivity:

  • Psoriáza môže byť psychicky zničujúca. Veľa pacientov má skúsenosti s predsudkami ľudí vo svojom okolí, stigmatizáciou a diskrimináciou. To negatívne ovplyvňuje ich každodenný život.
  • Zvyšovanie povedomia zlepšuje pochopenie psoriázy ako choroby. Je tiež potrebné vzdelávať spoločnosť o tom, ako prekonávať každodenné úskalia tohto ochorenia. To dáva nádej na 125 miliónov pacientov so psoriázou po celom svete.
  • Kvalita života pacientov sa výrazne zlepší, keď získajú prístup k správnej diagnóze a liečbe, a to prostredníctvom vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti.


Kampaň: Ako prelomiť bariéry (animovaný spot)

Celosvetová kampaň Svetový deň Psoriázy 2016 sa bude niesť v znamení výstižného animovaného spotu /jeho tvorcom je IFPA/.

Film rozpráva príbeh Anny a Petra, ktorí trpia lupienkou a psoriatickou artritídou. Nie sú sami: viac ako 125 miliónov ľudí na celom svete vie pochopiť ich boj. Každý deň títo pacienti musia bojovať s ťažkými prekážkami, s ktorými sa stretávajú v práci, vo verejnom živote či v osobnom živote . Preto je tothoročná téma WPD 2016  (anglická skratka pre World psoriasis day 2016) pod názvom „Prelomenie bariér ľudí so psoriázou!“ Animovaný spot vysvetľuje ako IFPA plánuje bojovať proti bariére predsudkov, stigmám každodenného života a diskriminácie svojho okolia. Dňa 29. októbra chceme ako najznámejšia psoriatická organizácia, zvýšiť povedomie o šírení poznatkov o kožných chorobách a porozumení s nimi. IFPA usiluje o to, aby všetci pacienti získali prístup k správnej diagnóze a liečbe daného kožného ochorenia, s cieľom zlepšenia ich kvality života.

IFPA odporúča všetkým svetovým pacientskym organizáciám, aby šírili WPD 2016 aj prostredníctvom tohto spotu v čo najväčšej miere. Môže byť zverejnený cez sociálne siete (YouTube, Instagram, Facebook) alebo na webových stránkach organizácií, môže byť prezentovaný na stretnutiach a jednaniach, taktiež môže byť vysielaný národnými televíznymi stanicami, zdieľaný priateľmi, sympatizantmi a rodinnými príslušníkmi …

 

CELOSVETOVÁ KAMPAŇ  – AKTIVITY IFPA K SDP 2016 (Svetovému dňu psoriázy 2016)

 

30. september 2016 
Globálne spustenie projektu Atlasu psoriázy

26.septembra 2016
 
Téma psoriázy zverejnená v mesačníku The Parliament Magazine (EÚ)

21.septembra 2016 
Nový interaktívny film o psoriáze

14.september 2016
Filmová kampaň o WPD s čínskymi, francúzskymi a španielskymi titulkami

Lúčime sa…

Veľmi nás zarmútila správa, ktorú nikto z nás nečakal. Opustila nás skvelá žena – dlhodobá členka Spoločnosti …

Liečba atopického ekzému

Liečba atopického ekzému je individálna a vyžaduje si kompexný prístup. Z etiológie atopickej dermatitídy vyplýva, …

Edukačné bloky na tému „Napreduj s nami“

Už na začiatku tohto roka sme si pre vás pripravili edukačné aktivity zamerané na zlepšenie digitálno-komunikačných …