Diagnózy

Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

V dňoch 21.9 – 22.9. 2012 sa v priestoroch Kongresového Hotela DIXON v Banskej Bystrici konala 3. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v dermatovenerológii.

Konferencia sa niesla v duchu mnohých oblastí, ktoré súčasné ošetrovateľstvo v dermatovenerológii posúvajú dopredu. Okrem sestier pracujúcich v odbore prispeli do programu aj kolegyne a kolegovia z príbuzných odborov, z iných zdravotníckych inštitúcií a tiež pedagógovia pôsobiaci na fakulte SZU v Banskej Bystrici.

Jednotlivé prednášky boli radené do blokov, v ktorých sa prednášajúce venovali problematike:

➢ Nových legislatívnych predpisov v ošetrovateľstve, vrátane sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek,

➢ Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s nádorovým ochorením kože,

➢ Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s atopickou dermatitídou,

➢ Využitím podtlakovej terapie na liečbu vredov predkolenia v dermatológii,

➢ Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ľahkými a ťažkými dermatózami,

➢ Ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s bulóznym ochorením,

➢ Informačným prehľadom o práci sestry a laborantky v alergologickej a v mykologickej ambulancii.

 

Podujatie svojou prítomnosťou poctili aj významní hostia Mgr. Jaroslav Straka hlavný odborník pre ošetrovateľstvo a člen rady SK SaPA, Mgr. Daniela Jarabová viceprezidentka SK SaPA, za odbornú sekciu sestier pracujúcich v dermatovenerológii jej predsedníčka

Mgr. Zuzana Kalabová, odborná referentka pre zdravotníctvo a sestra Banskobystrického kraja PhDr. Anna Macková, vedúca regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania v Banskobystrickom kraji Mgr. Iveta Drahoňová.

Ďalej sa na tejto udalosti zúčastnili hostia Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, Csc., dekan fakulty SZU v Banskej Bystrici, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. primár kliniky dermatológie FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici, PhDr. Monika Trnovcová – námestníčka pre ošetrovateľstvo vo FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici.

Na konferencii v prvom dni rokovalo 86 sestier a na druhom rokovacom dni 78 sestier zastúpené zo všetkých miest Slovenska. V priebehu oboch rokovacích dní odznelo v jednotlivých blokoch 27 prednášok, ktoré mali veľmi vysokú profesionálnu úroveň. Svojim obsahom významne prispeli k odbornému vzdelávaniu a rastu zúčastnených sestier.

V prvom tzv. „právnickom bloku „ odzneli prednášky týkajúce sa nových legislatívnych predpisov v ošetrovateľstve, vrátane sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Odprezentovaná bola aj informatívna prednáška o činnosti odbornej sekcie a veľmi pútavá bola prednáška na oživenie od Prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, Csc., ktorý nám názorne predniesol, že trochu špiny u detí je viac na osoh ako na škodu.

Druhý blok odborných prednášok sa venoval dnes veľmi aktuálnej téme a čoraz častejšie sa vyskytujúcej diagnóze malígnemu melanómu. Okrem odborných vstupov od lekárov odzneli aj prednášky týkajúce sa ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s nádorovým ochorením kože. Najväčším oživením tohto bloku bola prednáška z odboru neurochirurgie, ktorú nonšalantne a s jemným nádychom humoru aj napriek závažnosti operačného postupu metastáz malígneho melanómu v mozgu predniesla Bc. Monika Mažáryová z neurochirurgickej kliniky FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici.

Poobedie sa začalo tretím odborným blokom prednášok, ktorý bol plný informácií v oblasti nových trendov v liečbe vredov predkolenia, či už aplikáciou vlhkej liečby rán, alebo najnovším postupom podtlakovej terapie chronických rán. Veľmi prínosné boli prednášky zamerané na edukáciu pacientov v oblasti ošetrovania vredov predkolenia.

Ďalšia časť bola venovaná ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s ľahkými as ťažkými dermatózami, využitím biologickej liečby u pacientov so psoriázou.

Druhý pracovný deň sa začal štvrtým odborným blokom prednášok, ktorý bol plný vzácnych informácií z oblasti venovanej problematike ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s bulóznym ochorením, v ktorých sestry prezentovali nové metódy lokálnej liečby, ale i nové postupy celkovej liečby pri bulóznom ochorení.

Cenné bolo vystúpenie pani Cetkovskej zo združenia Bodkáčik, ktorá nám priblížila, ako ťažko sa žije pacientom s lupienkou a upozornila nás na drobnosti, ktoré sú pre nás zdravých úplnou samozrejmosťou a pre pacientov veľkou záťažou. Vysvetlila nám, aký má dopad kožné ochorenie na pacienta, ako je mnohokrát demotivovaný a nevie sa začleniť do spoločnosti, len z dôvodu svojej diagnózy.

Požiadala nás, aby sme si pri práci všímali aj drobnosti, ktoré sú pre chorého / pacienta veľmi dôležité. Ďalej nám poskytla pomocné rady, na čo všetko majú pacienti s týmto ochorením nárok a kam sa môžu pacienti obrátiť o radu.

V poslednom štvrtom bloku odzneli prednášky venované práci sestier v ambulantnej sfére, kde mnohokrát pracujú aj laborantky. Veľmi poučné boli posledné tri prednášky, ktoré mali pekne vypracovaný informačný prehľad o práci sestry a laborantky v alergologickej a v mykologickej ambulancii.

Po každom bloku odborných prednášok sa rozprúdila plodná diskusia, v ktorých si sestry navzájom vymieňali svoje odborné skúsenosti, poznatky a rady. Novonadobudnuté vedomosti a ošetrovateľské postupy budú môcť mnohé z nás zúročiť na svojich pracoviskách. Veľkým prínosom bola aj prítomnosť bývalej pani primárky MUDr. Jarmily Rybárovej, z FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici, ktorá fundovane odpovedala na otázky diskutujúcich v oblasti medikamentóznej terapie a dopĺňala sesterské poznatky lekárskymi pri jednotlivých diagnózach, počas oboch rokovacích dní.

Bohatý program, príjemná atmosféra a pekné prostredie – toto všetko bolo zavŕšené príjemnou večerou, pri ktorej nám v komornom prostredí hotela Dixon hrala hudobná skupina Hit Band z Banskej Bystrice.

Na záver mi dovoľte všetkým aktívnym účastníkom poďakovať za ich odborné príspevky, ktoré odprezentovali na konferencii a všetkým, ktorí sa s nami stretli na odbornom podujatí v peknom prostredí v meste pod Urpínom.

Teším sa na Vás na IV. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v dermatovenerológii, ktorá sa bude konať takto o rok v Prešove.

 

Mgr. Zuzana Kalabová

Predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii

 

Otázky z poradne na tému biologická liečba

V tomto článku sa povenujeme hlbšie téme BIOLOGICKÁ LIEČBA. Biologická liečba je dnes považovaná za trend v medicíne …

DOD v Kúpeľoch Smrdáky (2024)

Príďte aj vy na Deň otvorených dverí – plný zábavy a starostlivosti o Vaše zdravie! Deň otvorených dverí …

Lúčime sa…

Veľmi nás zarmútila správa, ktorú nikto z nás nečakal. Opustila nás skvelá žena – dlhodobá členka Spoločnosti …