Diagnózy

Nové aktivity OZ Bodkáčik v tomto roku

 

Máme za sebou realizáciu kampane Deň kože – deň dotykov, ktorá prebehla podľa očakávaní v mesiaci máj.

Momentálne prebieha projekt „Zdravie pod kontrolou“ a projekt „Srdce pre deti“ realizovaný v spolupráci s Nadáciou Pontis. Tento projekt zahŕňa edukačné aktivity v rámci vzdelávania asistentov a pedagógov, a to pod názvom „Aj s handicapom to zvládneš“.

 

Cieľom edukačného cyklu „Aj s handicapom to zvládneš“ je zlepšiť podmienky znevýhodnených detí s handicapom psoriáza, ekzém, atopia, akné, skvalitniť komunikáciu a prístup k nim v komunite školského prostredia. Tu je nutné takisto edukovať pracovníkov v školstve /asistentov /- ale aktivovať aj pedagógov napr. v MŠ, aby sa pozerali na problematiku znevýhodnených detí z iného uhla pohľadu ako doteraz a vedeli im viac pomôcť. Vedeli presne pôsobiť aj na rodičov a okolie detí našli, odstrániť tak neurózy a napätie a aby deti mohli úspešne napredovať vo vzdelávaní. V rámci týchto činností budeme organizovať semináre, webinár pre širší záber cez internet, TV diskusné fórum, komunitné aktivity a osobné konzultácie.

Obsahovo je projekt tvorený s prihliadnutím na edukáciu pre špecifickú skupinu handicapu /deti s chronickými kožnými ochoreniami, ale aj deti zo znevýhodneného prostredia/. Chceme zapojiť aj pedagógov, ktorí majú záujem a to najmä z MŠ, kde sa asistenti vyskytujú v malom počte.

                                                

Dátum začatia projektu:                     1. júna 2022

Dátum skončenia projektu:              1. novembra 2022

Cieľová skupina:                                    deti a mládež, ľudia zdravotne/sociálne znevýhodnení, pedagogickí pracovníci – asistenti

 

 

Po realizácii tohto projektu očakávame zlepšenie zmeny postoja k udalostiam okolo psychického stavu, komunikácie učiteľ – asistent – rodič /škola/, v komunite detí, zlepšenie výsledkov vo vzdelávaní.

 

 

Tešíme sa, že aj nás vybrali a môžeme byť súčasťou tejto pozitívnej zmeny !

Lúčime sa…

Veľmi nás zarmútila správa, ktorú nikto z nás nečakal. Opustila nás skvelá žena – dlhodobá členka Spoločnosti …

Liečba atopického ekzému

Liečba atopického ekzému je individálna a vyžaduje si kompexný prístup. Z etiológie atopickej dermatitídy vyplýva, …

Edukačné bloky na tému „Napreduj s nami“

Už na začiatku tohto roka sme si pre vás pripravili edukačné aktivity zamerané na zlepšenie digitálno-komunikačných …