Diagnózy

Umývanie rúk v dobe koronavírusu

Ako ste isto zaregistrovali, už od polovice marca máme na Slovensku výnimočný stav z dôvodu šírenia nákazy COVID-19. V tomto článku chceme poukázať na dôležitosť dodržiavania jednoduchých zásad, ktoré nám pomôžu zamedziť šíreniu tejto infekčnej nákazy.

V tomto článku sa zameriame na umývanie resp. dezinfikáciu rúk – postup, dôslednosť a použitie dezinfekčných prostriedkov nato vhodných.

 

Eliminácia výskytu infekčného ochorenia

Zásadný význam tu má zavedenie a dodržiavanie účinných režimových opatrení (zabezpečených zo strany štátu a všetkých podporných zložiek)

  1. umývanie a dezinfekcia rúk
  2. nosenie ochranných rúšok, rukavíc a iných ochranných pomôcok
  3. izolácia osôb
  4. smernice, usmernenia občanov

Umývanie resp. dezinfikácia rúk patrí k prvému a základnému kroku pri rozšírení rôznych druhov infekčných ochorení (v našom prípade COVID-19).

Zjednodušený postup pri umývaní rúk v tejto dobe prináša nasledujúci obrázok:

Umývanie rúk by malo prebehnúť dôsledne pod prúdom tečúcej vody, očistené by mali byť všetky časti ruky (dlaň, prsty aj vrch ruky).  Základné pohyby pri umývaní by mali byť: dlaň o dlaň, pravá dlaň cez chrbát ľavej ruky, ľavá dlaň cez chrbát pravej ruky, vnútorné strany prstov, umytie obidvoch palcov otáčavým pohybom a dlaní otáčavým pohybom. V prípade, že nemáme v okolí tečúcu vodu, výbornou alternatívou sú „vlhčené vreckovky“ alebo dezinfekčný prostriedok, ktorý nosíme so sebou.

 

Typy na účinné dezinfekčné prostriedky

  • dezinfekčné mydlá (mydlá s obsahom chlórhexidínom: PROSAVON, FRAGO)
  • alkoholové prípravky (SKINSEPT PUR, SPITAGEL – výrobca Henkel-Ecolab, HOSPISEPT, AMOSEPT – výrobca Hygiena Malinovo, MAJOLA, SOFTASEPT – výrobca B-Braun, BANSEPT – výrobca Banchem, SEPTODERM GEL – výrobca Bochemie, MANOX – výrobca MPD Rakovník, SOFTA-MAN, PROMANUM N – výrobca B-Brau, STERILIUM – výrobca Beiersdorf Slovakia)
  • prípravky na dezinfikáciu malých plôch (MERADES ALCO – výrobca Merak Báč, DETTOL BRAWN LIQUID – výrobca Reckitt Benckiser, AERODESIN 2000 – výrobca Hygiena Malinovo, GUTTAR – výrobca MPD Rakovník, BACILLOL Plus – výrobca Beiersdorf Slovakia)
  • prípravky na dezinfikáciu veľkých plôch (AREADES B – výrobca Johnson&Johnson, HEXAQuart Plus – výrobca B-Braun)

 

Dúfame, že vás tento článok obohatil a zároveň motivoval vykonávať hygienu rúk čo najpoctivejšie!

 

/V článku boli použité postrehy z prezentácie MUDr. Márie Štefkovičovej, PhD., MPH a kolektívu odboru epidemiológie/

Stres a jeho vplyv na organizmus (1. časť)

V dnešnej hektickej dobe, keď sa každý z nás ponáhľa (do práce, za rodinou, na nákupy,…) či pôsobia na nás …

Duševný dopad ochorenia atopická dermatitída

Atopický ekzém ovláda každodenný život pacienta a jeho celkovú pohodu. Mať dieťa s atopickým ekzémom je pre rodičov …

11 otázok a odpovedí o biologických liekoch

Predpísali vám biologické lieky? V tomto článku sa dozviete, čo sú to biologické a biologicky podobné lieky, na …