Diagnózy

Umývanie rúk v dobe koronavírusu

Ako ste isto zaregistrovali, už od polovice marca máme na Slovensku výnimočný stav z dôvodu šírenia nákazy COVID-19. V tomto článku chceme poukázať na dôležitosť dodržiavania jednoduchých zásad, ktoré nám pomôžu zamedziť šíreniu tejto infekčnej nákazy.

V tomto článku sa zameriame na umývanie resp. dezinfikáciu rúk – postup, dôslednosť a použitie dezinfekčných prostriedkov nato vhodných.

 

Eliminácia výskytu infekčného ochorenia

Zásadný význam tu má zavedenie a dodržiavanie účinných režimových opatrení (zabezpečených zo strany štátu a všetkých podporných zložiek)

  1. umývanie a dezinfekcia rúk
  2. nosenie ochranných rúšok, rukavíc a iných ochranných pomôcok
  3. izolácia osôb
  4. smernice, usmernenia občanov

Umývanie resp. dezinfikácia rúk patrí k prvému a základnému kroku pri rozšírení rôznych druhov infekčných ochorení (v našom prípade COVID-19).

Zjednodušený postup pri umývaní rúk v tejto dobe prináša nasledujúci obrázok:

Umývanie rúk by malo prebehnúť dôsledne pod prúdom tečúcej vody, očistené by mali byť všetky časti ruky (dlaň, prsty aj vrch ruky).  Základné pohyby pri umývaní by mali byť: dlaň o dlaň, pravá dlaň cez chrbát ľavej ruky, ľavá dlaň cez chrbát pravej ruky, vnútorné strany prstov, umytie obidvoch palcov otáčavým pohybom a dlaní otáčavým pohybom. V prípade, že nemáme v okolí tečúcu vodu, výbornou alternatívou sú „vlhčené vreckovky“ alebo dezinfekčný prostriedok, ktorý nosíme so sebou.

 

Typy na účinné dezinfekčné prostriedky

  • dezinfekčné mydlá (mydlá s obsahom chlórhexidínom: PROSAVON, FRAGO)
  • alkoholové prípravky (SKINSEPT PUR, SPITAGEL – výrobca Henkel-Ecolab, HOSPISEPT, AMOSEPT – výrobca Hygiena Malinovo, MAJOLA, SOFTASEPT – výrobca B-Braun, BANSEPT – výrobca Banchem, SEPTODERM GEL – výrobca Bochemie, MANOX – výrobca MPD Rakovník, SOFTA-MAN, PROMANUM N – výrobca B-Brau, STERILIUM – výrobca Beiersdorf Slovakia)
  • prípravky na dezinfikáciu malých plôch (MERADES ALCO – výrobca Merak Báč, DETTOL BRAWN LIQUID – výrobca Reckitt Benckiser, AERODESIN 2000 – výrobca Hygiena Malinovo, GUTTAR – výrobca MPD Rakovník, BACILLOL Plus – výrobca Beiersdorf Slovakia)
  • prípravky na dezinfikáciu veľkých plôch (AREADES B – výrobca Johnson&Johnson, HEXAQuart Plus – výrobca B-Braun)

 

Dúfame, že vás tento článok obohatil a zároveň motivoval vykonávať hygienu rúk čo najpoctivejšie!

 

/V článku boli použité postrehy z prezentácie MUDr. Márie Štefkovičovej, PhD., MPH a kolektívu odboru epidemiológie/

Otázky z poradne na tému biologická liečba

V tomto článku sa povenujeme hlbšie téme BIOLOGICKÁ LIEČBA. Biologická liečba je dnes považovaná za trend v medicíne …

DOD v Kúpeľoch Smrdáky (2024)

Príďte aj vy na Deň otvorených dverí – plný zábavy a starostlivosti o Vaše zdravie! Deň otvorených dverí …

Lúčime sa…

Veľmi nás zarmútila správa, ktorú nikto z nás nečakal. Opustila nás skvelá žena – dlhodobá členka Spoločnosti …