Diagnózy

Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti ušetria na doplatkoch za lieky

Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti ušetria na doplatkoch za lieky (milióny eur)…
Novinka /platiť by mala/ od 01.01.2016

Nižšie doplatky za lieky. Táto novinka čaká od začiatku budúceho roka desiatky tisíc pacientov na Slovensku. Súčasťou druhého sociálneho balíčka, ktorý predstavil predseda Vlády SR Róbert Fico uplynulý víkend, je aj zníženie limitu na doplatky za lieky a rozšírenie skupín obyvateľov, ktorých sa toto ochranné opatrenie týka. „Som veľmi rád, že zavádzame zmenu, ktorá je veľkým prínosom pre pacientov a zároveň chráni najzraniteľnejšie skupiny dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutých a deti,“ povedal minister zdravotníctva Viliam Čislák. Rozširuje sa skupina pacientov, ktorých sa ochranný limit týka. Doteraz mohli tento benefit využívať len starobní dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnutí, ktorých výšku  dôchodku zákon ohraničoval. Po novom už toto obmedzenie nebude platiť. Ochranné opatrenie v podobe limitu spoluúčasti sa bude vzťahovaťaj na deti vo veku do 6 rokov. Ďalšou dôležitou zmenou je aj zníženie limitu spoluúčasti, čo ochráni pred vysokými doplatkami za lieky občanov s najnižšími príjmami. Na základe tejto zmeny zaplatia na doplatkoch za lieky výrazne  menej ako doteraz. Od začiatku budúceho roka by starobní dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutých nemali zaplatiť za lieky viac ako 100 eur ročne.

Doterajší štvrťročný limit sa u starobných dôchodcov znižuje zo súčasných 45 eur na 25 eur, u invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP je pokles zo súčasných 30 eur na 25 eur. U detí je štvrťročný ochranný limit vo výške 8 eur, ročne teda hovoríme o sume 32 eur. „Vieme, že pacienti vnímajú výšku doplatkov za lieky naozaj citlivo. Je  veľmi pozitívne, že po novom bude sociálne znevýhodnených pacientov, ktorých zákon ochráni pred vysokými doplatkami za lieky, omnoho viac. Podľa našich predpokladov by sa mohlo týmto pacientom ročne vrátiť za tieto doplatky približne 7,3 milióna eur,“ doplnil minister zdravotníctva Viliam Čislák. Spôsob, ako sa fi nančné prostriedky za doplatky dostanú k pacientom, sa nemení. Občania nemusia  kontaktovať zdravotné poisťovne, tie  im automaticky vrátia peniaze do 90-tich dní od skončenia kvartálu. Pre Ministerstvo zdravotníctva SR je sociálne únosná lieková politika prioritou a vďaka zmenám, ktoré sa v tejto oblasti zaviedli od apríla 2012, pacienti pocítili pokles doplatkov za mnohé lieky.

 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, 27. máj 2015

 

Lúčime sa…

Veľmi nás zarmútila správa, ktorú nikto z nás nečakal. Opustila nás skvelá žena – dlhodobá členka Spoločnosti …

Liečba atopického ekzému

Liečba atopického ekzému je individálna a vyžaduje si kompexný prístup. Z etiológie atopickej dermatitídy vyplýva, …

Edukačné bloky na tému „Napreduj s nami“

Už na začiatku tohto roka sme si pre vás pripravili edukačné aktivity zamerané na zlepšenie digitálno-komunikačných …