Diagnózy

SVETOVÝ DEŇ PSORIÁZY (29.10.2004)

Nový medzinárodný prieskum ukázal, že ľudia so psoriázou sú aj naďalej ostatnými zavrhovaní. Pacienti požadujú lepšiu úroveň lekárskej starostlivosti

Praha, Česká republika, 27. októbra 2004 – Ľudia so psoriázou (lupienkou) sú podľa výsledkov nového medzinárodného prieskumu, vyhláseného vo Svetový deň psoriázy, aj naďalej pokladaní za spoločenských vyvrheľov. Na základe toho požaduje zástupca a hlavný hovorca pacientov, prezident Medzinárodnej federácie psoriatických asociácií (IFPA) Lars Ettarp zvýšenie povedomia, pochopenia a podpory pre toto ochorenie.

 

Táto všeobecná verejná štúdia, vykonávaná v piatich krajinách* odhalila, že asi polovica ľudí by nepobozkala alebo neobjala nikoho so psoriázou, ani by si s ním nešla zaplávať alebo by nejedla jedlo pripravené človekom trpiacim psoriázou napriek tomu, že by vedela, že toto kožné ochorenie nie je nákazlivé.

 

Nezávislý telefonický prieskum viac ako 5 tisíc demograficky reprezentatívnych jednotlivcov dospel k záveru, že menej ako jedna tretina respondentov (29 %) vie, že psoriáza je bežné ochorenie, postihujúce jedného človeka z päťdesiatich – väčšina ľudí si myslí, že psoriáza je omnoho vzácnejšie kožné ochorenie: 49 % sa domnieva, že jej výskyt je 1:1000 alebo ešte menej častý (až do údajov 1:1 000 000). Asi tri štvrtiny (73 %) ľudí vie, že psoriáza je kožné ochorenie a iba 14 % sa domnieva, že je nákazlivá. Väčšina opýtaných (76 %) odpovedala správne, že psoriáza je spôsobená ako genetickými faktormi tak faktormi životného prostredia, hoci takmer dvaja z desiatich považovali za hlavnú príčinu psoriázy nesprávnu hygienu. To môže pomôcť k vysvetleniu, prečo aj naďalej ľudia vyraďujú chorých so psoriázou zo spoločnosti.

 

Aj napriek zaujímavým rozdielom medzi výsledkami dosiahnutými v rôznych krajinách – napríklad 20 % Francúzov si myslí, že psoriáza je nákazlivá oproti iba 13 % Španielov a iba 38 % Talianov by pobozkalo alebo objalo osobu trpiacu psoriázou v porovnaní so 67 % britských respondentov – boli výsledky prieskumu väčšinou podobné.

 

Globálna výzva k činu

Svetový deň psoriázy, iniciatíva týkajúca sa asociácie pacientov so psoriázou na celom svete, dermatológov a pacientov, znamená globálnu výzvu na „prebudenie“ a odstránenie tohto zlého stavu, ktorý vedie k vyraďovaniu pacientov so psoriázou zo spoločnosti, a je príležitosťou na zverejnenie nového prehlásenia pacientov, ktoré naliehavo požaduje vykonanie zásadného kroku, ktorý by zlepšil kvalitu života ľudí so psoriázou.

 

„Psoriáza a psoriatická artritída sú ochoreniami, ktoré zbavujú človeka spôsobilosti. Pre 125 miliónov ľudí na celom svete, ktorí trpia psoriázou, môže byť život mimoriadne náročný a ešte sme diskriminovaní kvôli nevábnemu vzhľadu našej pokožky,“ vraví Lars Ettarp z IFPA. „Požadujeme lepší štandard lekárskej starostlivosti pre ľudí trpiacich psoriázou. Skrátka chceme nádej na lepšiu budúcnosť. ”

 

V dobách predchádzajúcich minulé storočie mali ľudia trpiaci psoriázou iba malý výber možností ako toto ochorenie liečiť. Pretože kožná choroba bola mylne pokladaná za nákazlivú, ľudia sa osôb so psoriázou stránili a dokonca ich vykazovali do leprosárií. Hoci ani dnes nie je možné psoriázu kauzálne vyliečiť, existujú už nové účinnejšie lieky a profesionálna podpora a osveta spoločnosti je na vyššej úrovni. Ľudia trpiaci psoriázou môžu stav svojej choroby a kvalitu svojich životov značne zlepšiť.

 

Otázky z poradne na tému biologická liečba

V tomto článku sa povenujeme hlbšie téme BIOLOGICKÁ LIEČBA. Biologická liečba je dnes považovaná za trend v medicíne …

DOD v Kúpeľoch Smrdáky (2024)

Príďte aj vy na Deň otvorených dverí – plný zábavy a starostlivosti o Vaše zdravie! Deň otvorených dverí …

Lúčime sa…

Veľmi nás zarmútila správa, ktorú nikto z nás nečakal. Opustila nás skvelá žena – dlhodobá členka Spoločnosti …